CARTA ORGANISASI

PERUBATAN Cawangan Mansurah

 

Majlis Pengerusi

Jabatan Setiausaha

Jabatan Bendahari

Biro Akademik

Biro Penerbitan & Penerangan

Biro Ekonomi

Biro Perumahan